REFERENCE

 

Naše reference obsegajo dela na vseh vrstah objektov v Sloveniji in deloma tudi v tujini. Reference se nanašajo tako na dejansko izvedbo del, kot na vodenje inženiring poslov. Razpon obsega dela je od stanovanj, privatnih hiš, do večjih stanovanjskih / poslovnih / proizvodnih objektov, ter komunalnih objektov.

Za referenčno listo prosim pošljite pisni zahtevek na sedež podjetja ali na elektronski naslov: info@rdu.si

 

Fotografije referenčnih objektov so na voljo tudi na naši facebook strani

 

 

facebook - rdu